Bijna de helft van de raadsleden in Nederland vindt de inhoudelijke kant van de functie zwaar tot heel zwaar. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Stichting Politieke Academie waaraan bijna 1.200 raadsleden deelnamen. Bijna zestig procent zegt dan ook dat het raadslidmaatschap te veel uren kost. Voor negentig procent van de raadsleden geldt dat het raadswerk invloed heeft op het privéleven, waarvan een kwart het zelfs als vervelend ervaart.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht onderzocht stichting Politieke Academie hoe raadsleden tegen het raadswerk aankijken. Aan het onderzoek namen 1.119 lokale politici deel.

Naast dat de functie als zwaar wordt ervaren, vindt bijna zestig procent de vergoeding voor het raadswerk te laag. Het raadswerk in een kleine gemeente ervaart men niet minder zwaar als raadswerk in een grote gemeente, terwijl de vergoeding fors lager is. Voor zzp-ers geldt dat het raadswerk direct ingrijpt op het verdienvermogen gedurende de week.

Helft raadsleden onheus bejegend

De helft van de raadsleden geeft aan weleens onheus te zijn bejegend. Dit varieert van vervelende opmerkingen of schelden via de (social) media of gewoon op straat. Dit hangt dan vooral samen met een verhard klimaat op vooral social media en binnen de samenleving als geheel die men ervaart. Voor de helft van de raadsleden geldt dat ze deze verharding problematisch tot zeer problematisch vinden. Een belangrijk negatief effect is dat de redelijkheid verdwijnt en men elkaar niet meer wil horen. Van de deelnemers aan het onderzoek hebben 184 politici aangegeven ook weleens te zijn bedreigd vanwege hun functie.

Tijd voor andere dingen in het leven

Van de raadsleden wil ongeveer driekwart weer verkiesbaar op de lijst. Van de mensen die willen stoppen of onverkiesbaar op de lijst willen is de belangrijkste reden dat ze vinden dat het ze lang genoeg gedaan hebben en men meer tijd wil voor andere dingen in het leven. Opvallend is dat van de politici die pas afgelopen verkiezing zijn verkozen en willen stoppen dat vooral doen omdat ze zich willen richten op hun carrière en gezin en omdat het ze onvoldoende oplevert.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Leave a reply