Commerciële kans boekhandels

In maart 2021 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Er strijden dan 2960 partijen om 8260 zetels in de gemeenteraden. Al deze partijen zijn op zoek naar manieren om de verkiezingen te winnen.

Op 5 november verschijnt het boek “Verkiezingen winnen – in 12 stappen naar een succesvolle verkiezingscampagne”. Er is in Nederland geen andere campagne handboek waarin alle aspecten van een succesvolle verkiezingscampagne aan bod komen. Dit boek is dan ook bijzonder interessant voor politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

De ondernemende boekhandel zal er in slagen een flink aantal boeken te verkopen met beperkte tijdsinspanning. Een beperkt aantal boekhandels is gewezen op deze kans voor extra omzet.

Verkiezingen winnen

In 12 stappen naar een succesvolle verkiezingscampagne

Het meest complete handboek voor politieke partijen, politici en campagnemedewerkers om in Nederland verkiezingen te winnen. In 240 pagina’s worden de meest recente innovaties als big data en microtargeting voor kiezers-identificatie besproken. Ook is er aandacht voor doelgerichte flyers, online campagnes, vrijwilligersmanagement en onder andere fondsenwerving. Tal van voorbeelden en case-studies maken het boek praktisch toepasbaar. Het politieke landschap 2021 wordt uitgebreid besproken. Voor studenten, politicologen, public affairs adviseurs en communicatiemedewerkers vormt het boek een rijke inspiratiebron.

Doelgroepen en aanpak

Politieke partijen nemen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2021. Alle partijen die meedoen, dus niet alleen die in de gemeenteraad zitten, hebben een partijbestuur en vaak een campagneteam met campagneleider. Contactgegevens zijn meestal terug te vinden op de website van de partij in uw gemeente.

Via gemeenteraad

Politieke partijen die nu ook al in de gemeenteraad zitten, hebben een fractievoorzitter, fractieleden en fractiemedewerkers. Deze zijn makkelijk te bereiken via het gemeentehuis. Contactgegevens staan op de website van de gemeente.

Wethouders via College van B&W

Sommige politieke partijen zitten in het College van Burgemeesters en Wethouders. Deze zijn eveneens makkelijk te vinden via de website van de gemeente.

Via griffie van de gemeenteraad

Iedere gemeenteraad heeft een griffie. Deze zorgen voor de organisatie van de gemeenteraad. Mogelijk is de griffie geïnteresseerd om voor alle politieke partijen in het gemeenteraad het boek “Verkiezingen winnen” aan te schaffen als onderdeel van het kerstpakket als ze die uitreiken.

De burgemeester

De burgemeester organiseert de verkiezingen. Er is een ambtelijke groep die zorgt voor de praktische uitvoering onder leiding van hoofd stembureau. Mogelijk is de burgemeester geïnteresseerd om in kader van opkomstbevordering alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen het boek “Verkiezingen winnen” te verstrekken.

U ziet, er zijn tal van mogelijkheden om mensen die direct belang hebben bij het boek en die zeer makkelijk te vinden zijn, te interesseren voor het boek. Veel politieke partijen en politici kopen het boek via Bol.com of via onze eigen webshop. U heeft de kans de omzet naar uzelf toe te halen. Dat zal ook de politieke partijen aanspreken omdat lokaal ondernemerschap moet worden gesteund.

Aanvragen marketingmateriaal

Stuurt u ons onderstaande gegevens en u krijgt van ons voor de gemeenten waar u de informatie om vraagt:

  1. Excelsheet met alle politieke partijen in de huidige gemeenteraad met adresgegevens
  2. In diezelfde excelsheet de wethouders in de door u gekozen gemeenten (deze zijn vaak leidend binnen een politieke partij)
  3. Burgemeester met adresgegevens
  4. Naam griffier van de gemeenteraad  met adresgegevens
  5. Lijst van politieke partijen die deelname aan de verkiezingen in 2018 – zover ze niet in de gemeenteraad zijn verkozen kan het wel zijn dat ze nu weer deelnemen. Deze kunt u dan eenvoudig opzoeken.

Wij zullen andere boekhandels terughoudend ter dienste staan zodat u alle ruimte heeft extra omzet voor uw boekhandel te genereren.