Over deze site

De Stichting Politieke Academie helpt politieke partijen, burgerorganisaties en overheden met campagnes. Daarvoor worden Big Data analyses ingezet en de al tien jaar zelf door de Politieke Academie ontwikkelde AI-tools. De Politieke Academie is een stichting zonder winstoogmerk.

Een verkiezingsprogramma roept in het hoofd van de lezers beelden op over waar de partij voor staat. Met deze website hebben we dat letterlijk opgevat. Het verkiezingsprogramma van politieke partijen is aan ChatGPT gegeven. Die heeft het omgezet in kernpunten en een sfeerbeeld. Dat is aan DALL·E 3 gegeven om een plaatje te maken.

Sinds 24 oktober 2023 verschijnt op de sociale media van de Politieke Academie en de maker en researcher Joost Smits een beeld bij een verkiezingsprogramma. Alle beelden zijn op deze site terug te kijken, met de gebruikte prompts. Het eigendom van de prompts en de beelden berust bij de Stichting Politieke Academie en Joost Smits.

Staat uw partij er nog niet op? Alle partijen komen één voor één aan bod, vóór de verkiezingen.

Wilt u snel nog uw huidige campagne verbeteren, of de volgende verkiezingen winnen? Klik hier voor ons boek "Verkiezingen Winnen".

Op de website van de Stichting Politieke Academie staat meer uitleg over dit project. Klik hier om dat te lezen.