Verkiezingen winnen

Verkiezingen winnen

Op deze pagina vindt u als politieke partij of individuele politicus alle informatie om een permanente campagne te voeren of verkiezingen te winnen.

Download de uitgebreide folder
“Verkiezingen Winnen”

De grote stappen snel thuis aanpak van verkiezingscampagnes is uitgewerkt. Politieke micro-targeting en strategische data-analyses zorgen dat verkiezingen worden gewonnen. Achter iedere stem zit een burger. Exact weten waar de achterban zit, wie de achterban is en wat de achterban drijft bepaalt de kans op succes. Permanente campagne is een losse flodder als er geen gedegen plan onder ligt. Politieke Academie helpt verkiezingen te winnen.

NTR TV-programma “What the Hague” testte de analyses van Politieke Academie in de praktijk van het campagne voeren. De test slaagde 100%.

Werken data-analyses?

Daar waar de data-analyses gedisciplineerd worden ingezet zijn betere verkiezingsresultaten geboekt. Een goede vergelijking kon worden gemaakt tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen waar van drie verschillende partijen een onderscheid kon worden gemaakt tussen afdelingen die wel en afdelingen die geen toegang hadden tot de analyses. In alle gevallen was het verschil significant.

Politieke Academie verkiezingen resultaat microtargeting campagne 3

Casestudie VVD Alkmaar Download: Alkmaar.pdf

Politieke Academie verkiezingen resultaat microtargeting campagne 1

Casestudie Leefbaar Rotterdam Download: Leefbaar.pdf

Politieke Academie verkiezingen resultaat microtargeting campagne 2

Casestudie Oekraïne referendum Download: Geenpeil.pdf

Drie basiskaarten

Als u alleen al de drie basiskaarten leidend maakt in uw (permanente) campagne, dan zal uw succes groter zijn.

Drie kaarten vormen de basis van de uitkomsten van de analyses. De stembureaukaart met stembureaugebieden, de buurtkaarten met de kansen op succes en de postcode-kaarten voor de micro-targeting.

Stembureau/volume kaart

Buurt/rasterkaart

Postcodekaart

Alle kaarten en grafieken worden via een interactief webportaal beschikbaar gesteld. Dit webportaal stelt u in staat om diepgaande analyses te maken om tot een gedegen campagneplan te komen of strategie te ontwikkelen voor permanente campagne.

Achtergronden

Wij zijn in staat uw potentieel in kaart te brengen

Wij zijn in staat uw kiezerspotentieel in kaart te brengen. Op die manier weet u wat uw focusgebieden moeten zijn voor toekomstige verkiezingen. Normale analyses kunnen u op stembusniveau vertellen waar uw achterban zit. Wij als Politieke Academie kunnen u echter op het fijnmazige postcodeniveau aangeven waar uw potentiële kiezer woont. Dat kan betekenen dat u de even kant van de straat moet aandoen, maar de oneven kant links kan laten liggen. Op die manier richt u uw campagne zo effectief als mogelijk in.

Graag leggen wij u uit wat onze diensten voor u kunnen beteken. Ook voor politieke partijen die al gebruik maken van onze diensten, hebben we een interessante upgrade opgenomen.

Wat Politieke Academie anders doet
 • Gebruikelijk is dat politieke partijen analyses maken op basis van stembureau-uitslagen. Stembureaugebieden zijn grote gebieden met ongeveer 1200 kiezers. Wij maken de analyses op basis van gebieden nauwkeurig op zes-cijferige postcode, gemiddeld slechts 35 kiezers, waardoor politieke micro-targeting mogelijk wordt.
 • Gebruikelijk is dat gekeken wordt naar de absolute uitslagen. Door patroonherkenningen op basis van big data-analyses kijken wij naar veel meer statistisch relevante gegevens, waardoor veel meer strategische informatie voor een succesvollere communicatie beschikbaar wordt.
 • Gebruikelijk is te werken vanuit profielen van kiezers op basis van CBS-data en van daaruit te bepalen waar de achterban zit. Wij bepalen eerst waar de achterban zit en bepalen vervolgens die demografische kenmerken die een significante statistische relatie hebben tot stemgedrag. Wij stellen het Kiezers-DNA vast van uw achterban, zodat u een goed beeld krijgt van wie uw kiezers zijn.
Wat krijgt u van ons?

U krijgt kaarten om te identificeren waar uw achterban zit.

 • Op basis van zes-cijferig postcodeniveau de gebieden waar uw potentieel (of verborgen potentieel) te vinden is.
 • Een vingerafdruk in een patroon van 500×500 meter dat visualiseert waar uw achterban zit.
 • Of er op deze plaatsen een opwaartse of neerwaartse druk is.
 • Bepalen of u relatief goed scoort ten opzichte van uw statistische concurrent of juist niet.

Daarnaast krijgt u een zogenaamde netgraaf waarin de statistische relaties van politieke partijen in uw gemeente zichtbaar wordt gemaakt.

We maken DNA-profielen van het potentieel – dit zijn die demografische kenmerken die een significante statistische relatie hebben met het stemgedrag op uw partij.

Tevens stellen wij kaarten beschikbaar waarop de stembureau-uitslagen van andere partijen goed gevisualiseerd zijn.

Strategische vragen die u kunt beantwoorden

Met de data-analyses kunt u de volgende strategische vragen beantwoorden:

In welke zescijferige postcodes vindt u uw vaste achterban, zit uw verborgen potentieel of valt er voor uw partij geen succes te boeken – kortom: waar moet u bevestigen, waar overtuigen en waar negeren

Welke partijen zijn uw statistische concurrent en waar is of zijn deze sterker of zwakker dan u – kortom: waar moet u aanvallen en waar moet u verdedigen

Waarin de gemeente is de trend voor uw partij negatief en waar positief – kortom: waar moet u onderhouden en waar moet u herstelwerk verrichten

Welke demografische kenmerken bepalen op statistisch significante wijze uw achterban – kortom: welke karakteristieken moeten in uw boodschap worden verwerkt

Praktisch gebruik van de kaarten en analyses

Wij adviseren om de kaarten structureel onder handbereik te houden. Zowel in aanloop naar de verkiezingen als tijdens de raadsperiode. Een monitor in de fractiekamer waar de kaarten op getoond worden helpen u bij het stellen van uw politieke prioriteiten. Hier een aantal voorbeelden van praktische functies:

 • Strategisch plannen van werkbezoeken, politieke cafés, huiskamerbijeenkomsten.
 • Strategisch delen van flyers en nieuwsbrieven in kleine oplages in specifieke buurten.
 • Enquêtes in specifieke buurten, daar politieke follow-up op geven, resultaten in deze buurten terugkoppelen.
 • Micro-targeting middels Google/Facebook ads en mini-persberichten in wijk- en buurtkranten.
 • Politiek handwerk in de raad (vragen, moties, stemgedrag) inzichtelijk maken in de relevante buurten en wijken waar het onderwerp betrekking op heeft.
 • Bij het samenstellen van kieslijsten in de toekomst kiezen voor een strategische vulling van de lijst.
 • Prioriteitsstelling en focus in het verkiezingsprogramma ten behoeve van de permanente campagne om kiezers vast te houden en nieuwe kiezers te binden.
 • Bepalen van beeld en woordkeuze in het vormgeven van campagne-materiaal.
 • Bepalen waar verkiezingsborden moeten worden geplaatst.
 • Gebieden definiëren ten behoeve van canvassen en flyeren.
 • Vaststellen buurtambassadeurs en deze strategisch koppelen aan werkgebieden.
Hoe het zit met privacy en big data

Terecht is er veel aandacht voor privacy en het gebruik van big data door politieke partijen. Er zijn twee type bestanden die Politieke Academie gebruikt. Dat zijn de uitslagen van verkiezingen per stembureau en zogenaamde census-data, ook wel CBS-data.

Alle databronnen die Politieke Academie gebruikt zijn publiek toegankelijk of worden aangeschaft. Echter, in al deze bestanden zit nooit data die tot individuele personen is te herleiden.

De uitkomsten van de data-analyses van Politieke Academie geven inzichten tot op het niveau van zes-cijferige postcodes en nooit tot achter de voordeur.

Social profiling, wat door de meeste politieke partijen wordt gebruikt, zijn analyses waarbij persoonlijke datagegevens noodzakelijk zijn om analyses te maken. Ook als deze gegevens worden geanonimiseerd is dat een probleem. De analyses van Politieke Academie maken geen gebruik van dit soort data. Politieke partijen die de hoogste standaarden van privacy en verantwoord data-gebruik willen vorm geven, nodigen wij uit contact op te nemen met Politieke Academie.

Pakketten die beschikbaar zijn

U kunt voortaan alleen nog maar het expert pakket bestellen. Basis en Premium bleken in de praktijk niet in een behoefte te voorzien.

Expert is het complete pakket en daardoor kunt u ook bepalen wie uw kiezers zijn (KiezersDNA) en vervolgens in welke postcodes zij wonen (nauwkeurig op het niveau van 35 kiezers). Tevens biedt expert de mogelijkheid lijsten uit te draaien met straatnamen en postcodes, die u aan de campagnevrijwilligers kunt geven.

ProductenBasisPremiumExpert
StembureaukaartXXX
BuurtkaartXXX
TrendkaartXXX
RefressiegrafiekXXX
VerkiezingsuitslagentabelXXX
VerkiezingsuitslagengrafiekXXX
Importeren eigen datasetsXXX
Na aflevering uitleg via SkypeXXX
Supportvideo’sXXX
Concurrentiegraaf XX
Concurrentiekaart XX
Boek “Verkiezingen winnen” XX
Postcodekaart  X
KiezersDNA  X
Exporteren postcodegebieden naar Excel  X
Selecties kunnen maken uit kaarten met areas en scenarios  X
Wat kosten de analyses
Omvang gemeenteExpert
onder 40.000 inwoners€ 900,=
40.000-60.000 inwoners€ 1.250,=
60.000 tot 125.000 inwoners€ 1.900,=
125.000 tot 300.000 inwoners€ 2.750,=
meer dan 3000.000 inwoners€ 3.500,=

Indien u eerder al analyses heeft besteld, dan kunt u met kortingen updates voor opeenvolgende verkiezingen verkrijgen.

Vanuit de fractie-verordening is het vaak mogelijk om kosten te vergoeden die samenhangen met het bevorderen van de dialoog tussen de politiek en burger. Veel politieke partijen kiezen deze manier van financieren.

Bij onze interactieve kaarten en data-analyse hoort een presentatie. Tijdens deze presentatie leggen wij u uit hoe u de kaarten en data-analyse het beste kunt inzetten. Deze vindt plaats in Amsterdam of online. Wilt u dat we langskomen, dan rekenen we daar € 150,= excl. BTW voor.

Verder wordt er na 1 jaar 33% van de koopsom per jaar doorbelast als bijdrage in de kosten voor het in stand houden van de server, updates en beveiliging.

Voor regionale, provinciale of landelijke analyses of grotere aantallen gemeenten tegelijk of afwijkende analyses berekenen wij graag aan aparte prijsopgave voor u.

Alle prijzen zijn excl. 21% B.T.W.

Meer informatie of analyses bestellen

  Maatwerk en complexe analyses

  Naast de analyses voor afzonderlijke gemeenten is het ook mogelijk maatwerk te verzorgen. Te denk valt aan analyses voor regio’s, provincies of het hele land. Samenhang tussen gemeenten en kiezers-DNA via zogenaamd giga-pics helpt om structuur aan te brengen in complexere en meer omvangrijke campagnes.  Zelf-organiserende campagneteams om campagnes uit te laten voeren via de campagne-app van Politieke Academie. Top-X kaarten helpen bij meer specifieke prioriteitstellingen, net als de kaarten waarin kans op succes wordt gecombineerd met volume aan potentiële kiezers. Neem contact op om alle mogelijkheden te bespreken.

  Campagne app
  Heatmap
  Landelijk
  Mega pica
  Gemeenten
  Campagne app
  Campagne app
  Heatmap
  Landelijk
  Mega pica
  Gemeenten