Data-Analysis

 600,00 2.750,00

De grote stappen snel thuis aanpak van verkiezingscampagnes is uitgewerkt. Politieke micro-targeting en strategische data-analyses zorgen dat verkiezingen worden gewonnen. Achter iedere stem zit een burger. Exact weten waar de achterban zit, wie de achterban is en wat de achterban drijft bepaalt de kans op succes.

Artikelnummer: N/B Categorie:

Beschrijving

Daar waar de data-analyses gedisciplineerd worden ingezet zijn betere verkiezingsresultaten geboekt. De data-analyses zijn inzetbaar voor verkiezingen, maar zijn ook te gebruiken tijdens het praktische politieke werk na de verkiezingen. De data-analyses hebben een gebruiksduur van vier jaar. De interactieve kaarten zijn benaderbaar via ons e-canvasser portaal.

Wij zijn in staat uw kiezerspotentieel in kaart te brengen. Op die manier weet u wat uw focusgebieden moeten zijn voor toekomstige verkiezingen. Normale analyses kunnen u op stembusniveau vertellen waar uw achterban zit. Wij als Politieke Academie kunnen u echter op het fijnmazige postcodeniveau aangeven waar uw potentiële kiezer woont. Dat kan betekenen dat u de even kant van de straat moet aandoen, maar de oneven kant links kan laten liggen. Op die manier richt u uw campagne zo effectief als mogelijk in.

Wat doet Politieke Academie anders?

• Gebruikelijk is dat politieke partijen analyses maken op basis van stembureau-uitslagen. Stembureau gebieden zijn grote gebieden met ongeveer 1200 kiezers. Wij maken de analyses op basis van gebieden nauwkeurig op zes-cijferige postcode, gemiddeld slechts 35 kiezers, waardoor politieke micro-targeting mogelijk wordt.

• Gebruikelijk is dat gekeken wordt naar de absolute uitslagen. Door patroonherkenningen op basis van big data-analyses kijken wij naar veel meer statistisch relevante gegevens, waardoor veel meer strategische informatie voor een succesvollere communicatie beschikbaar wordt.

• Gebruikelijk is te werken vanuit profielen van kiezers op basis van CBS-data en van daaruit te bepalen waar de achterban zit. Wij bepalen eerst waar de achterban zit en bepalen vervolgens die demografische kenmerken die een significante statistische relatie hebben tot stemgedrag. Wij stellen het Kiezers-DNA vast van uw achterban, zodat u een goed beeld krijgt van wie uw kiezers zijn.

U krijgt kaarten om te identificeren waar uw achterban zit

• Op basis van zes-cijferig postcodeniveau de gebieden waar uw potentieel (of verborgen potentieel) te vinden is.

• Een vingerafdruk in een patroon van 500×500 meter dat visualiseert waar uw achterban zit.

• Of er op deze plaatsen een opwaartse of neerwaartse druk is.

• Bepalen of u relatief goed scoort ten opzichte van uw statistische concurrent of juist niet.

• Daarnaast krijgt u een zogenaamde netgraaf waarin de statistische relaties van politieke partijen in uw gemeente zichtbaar wordt gemaakt.

• We maken DNA-profielen van het potentieel – dit zijn die demografische kenmerken die een significante statistische relatie hebben met het stemgedrag op uw partij.

• Tevens stellen wij kaarten beschikbaar waarop de stembureau-uitslagen van andere partijen goed gevisualiseerd zijn.

Met de data-analyses kunt u de volgende strategische vragen beantwoorden:

• In welke zes cijferige postcodes vindt u uw vaste achterban, zit uw verborgen potentieel of valt er voor uw partij geen succes te boeken – kortom: waar moet u bevestigen, waar overtuigen en waar negeren.

• Welke partijen zijn uw statistische concurrent en waar is of zijn deze sterker of zwakker dan u – kortom: waar moet u aanvallen en waar moet u verdedigen

• Waarin de gemeente is de trend voor uw partij negatief en waar positief – kortom: waar moet u onderhouden en waar moet u herstelwerk verrichten

• Welke demografische kenmerken bepalen op statistisch significante wijze uw achterban – kortom: welke karakteristieken moeten in uw boodschap worden verwerkt

Stembureaukaarten met uitslagen per partij per stembureau

Politieke Academie uitslagen verkiezingen

Van alle verkiezingen in de afgelopen tien jaar zijn stembureaukaarten beschikbaar. Voor 2021 zijn de uitslagen beschikbaar voor zowel een gecorrigeerde als een niet-gecorrigeerde uitslag.

Rasterkaarten van 500×500 meter met uiteenlopende filteropties

Politieke Academie verkiezingen campagne buurtkaart

Trendkaarten verdeeld in een raster van 500×500 meter met diverse filtermogelijkheden

Politieke Academie verkiezingen trendkaart winnen verliezen

Deze kaart geeft weer in welke gebieden de partij ten opzichte van de vorige verkiezingen relatief beter en relatief slechter heeft gescoord. Dit leidt tot extra verdieping van de communicatiestrategie of inhoudelijk beleid van een partij.

Concurrentiekaarten met netgrafen

Politieke Academie politieke partijen concurrent verkiezingen

Deze kaarten maken visueel inzichtelijk waar uw statistische concurrent relatief sterk of minder sterk is, afgezet tegen de door u behaalde score. Het beïnvloedt de keuze tussen verdedigen of aanvallen. De netgrafen laten de onderlinge afhankelijkheid zien tussen politieke partijen ten aanzien van kiezersverkeer.

Postcodekaarten met kiezers-DNA

Politieke Academie verkiezingen postcodekaart microtargeting campagne

De postcodekaarten laten per zes-cijferige postcode zien in welke mate u de achterban van uw partij kan aantreffen. Dit varieert van de vaste achterban, verborgen potentieel, tot geen achterban. Deze kaarten werken op basis van het kiezers-DNA. Dat zijn de demografische kenmerken die een statistische relatie hebben met het kiesgedrag op uw partij. Dit DNA beïnvloedt in sterke mate het communicatiebeleid.

Kaartlagen combineren en filters selecteren

Politieke Academie verkiezingscampagne strategie politieke partijen

Binnen de web-applicatie is het mogelijk om kaarten te combineren en filters te selecteren. Op deze wijze kunt u zeer nauwkeurige analyses maken en daar de politieke communicatiestrategie op baseren. Werkgebieden kunnen handmatig worden geselecteerd of via geautomatseerde logische formules die de kaartlagen met elkaar combineren.

Uw eigen kaartlagen

Politieke Academie e-canvasser webportaal campagne

Het is mogelijk om uw eigen kaartlagen toe te voegen. Dit kunnen punten zijn, zoals waar uw leden wonen, maar ook zogenaamde shapes, die bijvoorbeeld de verdeling van inkomen in een gemeente laten zien.

Facebook-laag

Politieke Academie facebook campagne politieke partijen

De Politieke Academie werkt op het niveau van zes-cijferige postcodes. Voor socialmedia-campagnes via bijvoorbeeld Facebook is dit te fijnmazig. Facebook werkt op basis van vier-cijferige postcodes. Via de Facebook-laag is het mogelijk om de juiste postcodes te selecteren ten behoeve van socialmedia-campagnes waarbij locatie en DNA worden gebruikt om microtargeting vorm te geven. Dit maakt online campagnes privacy-proof.

Regressiegrafiek analyses

Politieke Academie politieke partijen concurrent verkiezingen

Demografische verdeling van het kiezers-DNA

Politieke Academie doelgroep analyse kiezers-DNA microtargeting

Van iedere DNA-factor die uw achterban definieert, zijn kaartlagen beschikbaar die aangeven waar deze mensen exact wonen. Binnen de postcodekaart is het mogelijk alleen die postcodes te selecteren waar mensen wonen uit de achterban waar uw interesse naar uitgaat. Microtargeting nieuwe stijl.

Gebiedselecties en exports

Politieke Academie export postcodes campagne voeren verkiezingen

Zowel met tekentools als handmatig zijn gebieden uit meerdere kaartlagen te selecteren. Op deze manier bepaalt u de gebieden waar u specifieke campagne-activiteiten wilt vormgeven. Vanuit de geselecteerde gebieden kunt u van iedere kaartlaag de gebieden selecteren, zodat u een bijbehorende adressenlijst krijgt. Deze kunt u gebruiken voor uw campagneactiviteiten en uw vrijwilligers gericht op pad sturen.

Kosten

Stichting Politieke Academie is een non-profitinstelling. De Nederlandse politieke markt is nu eenmaal niet groot genoeg. Maar er worden wel kosten gemaakt om de software te onderhouden, databestanden te bouwen en analyses te maken. Om de analyses voor alle partijen toegankelijk te maken, zijn de prijzen afhankelijk van de omvang van de gemeente en het pakket aan analyses.

 

Basic Premium Premium
Stembureaukaart
Buurtkaart
Trendkaart
Regressiegrafiek
Verkiezingsuitslagentabel
Verkiezingsuitslagengrafiek
Importeren eigen datasets
Na aflevering uitleg via Skype
Supportvideo’s
Concurrentiegraaf
Concurrentiekaart
Boek Permanente Campagne
Postcodekaart
Kiezers-DNA
Exporteren postcodegebieden naar Excel
Area’s en scenario’s uit kaarten selecteren

 

De prijsmatrix ziet er als volgt uit:

 

Omvang gemeente Basic Premium Premium
Onder 40.000 inwoners € 300,- € 400,- € 600,-
40.000-60.000 inwoners € 475,- € 625,- € 950,-
60.000-125.000 inwoners € 800,- € 1.075,- € 1.600,-
125.000-300.000 inwoners € 1.125,- € 1.500,- € 2.250,-
Meer dan 300.000 inwoners € 1.375,- € 1.850,- € 2.750,-