Uitslagen verkiezingen databestanden

Verkiezingsuitslagen

Correcte data-bestanden van Politieke Academie met verkiezingsuitslagen voor onderzoek beschikbaar voor derden.

Problemen met publiek toegankelijke data-bestanden:

* Uitslagen van gemeenten ontbreken
* Opgenomen zijn voorlopige in plaats van correcte definitieve uitslagen
* Er zitten domweg fouten in de bestanden, zoals stembureaus die zijn omgewisseld, lijstnummers die zijn meegeteld of uitslagen bij bepaalde partijen bij bepaalde stembureau’s die ontbreken.
* Onbekend is waar stembureaus liggen

Politieke partijen, overheden, wetenschap en bestuursorganen maken gebruik van databestanden met uitslagen van verkiezingen. Deze databestanden zijn op verschillende plekken, waaronder publieke overheidswebsites, te vinden. Echter tot op heden is geen enkel vrij beschikbaar bestand foutloos en compleet.

Stichting Politieke Academie heeft in eigen beheer een zeer omvangrijke database gebouwd met alle uitslagen van afgelopen verkiezingen. Daarbij is eindeloos gewerkt om de bestanden compleet en foutloos te krijgen.

Voor wetenschappelijk onderzoek is het cruciaal dat de bestanden met verkiezingsuitslagen foutloos en compleet zijn. Verkeerde input geeft tenslotte ook een verkeerde conclusie.

Databank correcte verkiezingsuitslagen

Politieke Academie beschikt over een databank met correcte verkiezingsuitslagen, stembureau-locaties en stembureaugebieden

VerkiezingenVolledigPer kandidaatPer partijPer stembureauGeocodedPrijs excl. BTW
TK10100%

×

€ 500,=

TK12100%

€ 500,=

TK17100%

×

€ 1.500,=

TK21 – Model*100%

€ 2.500,=

TK21 – Regulier*100%

€ 1.500,=


TK23
volgt
GR1098,1%

×

€ 500,=

GR10 uitgesteld100%

×

€ 250,=

GR10 herindeling100%

×

€ 200,=

GR11 herindeling100%

×

€ 200,=

GR12 herindeling100%

×

€ 200,=

GR13 herindeling100%

×

€ 300,=

GR14100%

×

€ 500,=

GR 14 herindeling100%

×

€ 350,=

GR15 herindeling100%

×

€ 350,=

GR16 herindeling100%

×

€ 350,=

GR17 herindeling100%

×

€ 350,=

GR18100%

€ 1.000,=

GR18 herindeling100%

×

€ 350,=

GR20 herindeling100%

×

€ 350,=


GR22

100%

×


€ 350,=

PS1198,8%

×

€ 500,=

PS15100%

×

€ 500,=

PS19100%

×

€ 750,=


PS23
100%

×

€ 1.750,=

WS15100%

€ 750,=

WS19100%

€ 750,=


WS23
100%

€ 2.500=

EP14100%

€ 1.500,=

EP19100%

€ 2.500,=

NR16100%

n.a.

€ 1.500,=

NR18100%

n.a.

€ 1.500,=

TK=Tweede Kamer, GR=Gemeenteraad, PS=Provinciale Staten, WS=Waterschappen, Her=Herindelingsverkiezingen, EP=Europees Parlement, NR=Nationaal Referendum

* TK21 Model en TK21 Regulier: De Tweede Kamerverkiezingen in 2021 vonden plaats onder Covid19-maatregelen. Er waren briefstemmen voor 70+-er die werden opgeteld per hele gemeente, vroegstemmen voor “kwetsbaren” in een deel van de stembureaus en de stemmen van de woensdag in alle stembureaus. Sommige stembureaus waren niet publiekelijk toegankelijk om te stemmen en andere stembureaus waren geopend gedurende meerdere dagen. Met TK21 Regulier krijgt u alle uitslagen precies zoals de stemmen zijn uitgebracht, per stembureau met geolocatie. Feitelijk zijn dat drie uitslagen die onderling moeilijk te combineren zijn. In TK21 Model heeft Politieke Academie de uitslagen samengesteld naar één reeks, verdeeld over stembureaus met geolocatie. Daarbij is gecorrigeerd voor de verstorende effecten van de Covid19-maatregelen. Die dataset is in het bijzonder geschikt voor analyses om te bepalen waar achterbannen van politieke partijen wonen.

Stembureaus en stembureaugebieden

Bij iedere uitslag van een stembureau weet Politieke Academie ook de exacte locatie en het bijbehorende stembureaugebied

Naast de uitslagen per stembureau, is voor veel analyses het essentieel te weten waar de stembureaus liggen. Van alle verkiezingen heeft Politieke Academie de exacte locatiebepaling vastgesteld. Omdat stembureaulocaties niet statisch zijn, worden deze iedere verkiezing opnieuw bepaald. Dit komt de nauwkeurigheid van analyses ten goede en trendanalyses zijn beter te maken.

Behalve dat de exacte locatie van stembureaus bekend is, heeft Politieke Academie ook van ieder stembureau het stembureaugebied berekend. Deze zijn gekoppeld aan postcodetabellen.

Upgrades en aanvullende gebruiksmogelijkheden

Toegang tot interactieve kaarten en grafieken gaat via het E-canvasser webportaal waarmee ook aanvullende analyses zijn te maken en adreslijsten en postcodetabellen zijn te exporteren.

Herindelingen

Naast dat uitslagen van herindelingen beschikbaar zijn, beschikt Politieke Academie over herindelingstabellen, om trendanalyses te kunnen maken en het effect van herindelingen in deze analyses mee te nemen.

Historische verkiezingsdata

Van alle gemeenteraadsverkiezingen sinds 1982 zijn per gemeente en per partij de uitslagen (zowel stem- als zetelaantallen) beschikbaar. Daarbij zijn, in tegenstelling tot publiek beschikbare bestanden, lokale partijen afzonderlijke uitgesplitst en niet onder één algemene term “lokale partij” gevat.

Van Tweede Kamerverkiezingen zijn de uitslagen beschikbaar per gemeente, per partij met stemmenaantallen. Van enkele gemeenten (waaronder Rotterdam, Eindhoven en Den Haag) zijn de uitslagen tot 2002 ook geocoded beschikbaar.

E-canvasser web-portaal

Naast tabellen zijn de verkiezingsdata ook via het webportaal portal.e-canvasser.com te ontsluiten. Via het webportaal zijn tabellen en grafieken met opeenvolgende resultaten van verkiezingen opgenomen. Ook is visueel zichtbaar waar de stembureaus liggen en wat de stembureaugebieden zijn. Via filters kan geschakeld worden tussen politieke partijen en detailinformatie worden opgevraagd.

Netgrafen en regressiegrafieken

Op basis van de beschikbare data-tabellen is Politieke Academie in staat om regressiegrafieken te maken, waaruit de stabiliteit van een partij op stembureauniveau is af te lezen. In 2015 voorzag Politieke Academie het dramatische verlies van de PvdA in 2017 om die reden al. Via netgrafen is het politieke landschap nauwkeurig in kaart te brengen.

Opkomstcijfers

Naast uitslagen is Politieke Academie ook in staat om opkomstcijfers te betrekken in haar analyses.

Toegang tot de verkiezingsuitslagen

Stichting Politieke Academie is bereid om tegen een kostenvergoeding databestanden met derden te delen. Daartoe wordt een overeenkomst gesloten waarin de beperkingen op het gebruik van de databestanden wordt vastgelegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Politieke Academie.
Geeft u aan naar welke bestanden uw aandacht uitgaan, op welke bestuurlijk geografische gebied dit betrekking heeft (gemeenten, provincie, e.d.), namens welke organisatie u de interesse toont en indien het geen politieke partij of bestuursorgaan betreft, waarvoor u de data wilt gebruiken.