Contact

Valkenburgerstraat 223 A
1011 MJ Amsterdam
tel. 085-8770807
mail@politiekeacademie.nl

PROFIEL

Politieke Academie zet in op het versterken van de parlementaire democratie. Ze doet dat door een bijdrage te leveren aan het dichten van de kloof tussen kiezer en gekozene.

Een veerkrachtige parlementaire democratie is een democratie waar politici en bestuurders op professionele wijze hun vak uitoefenen. Daarbij voelen burgers en maatschappelijke organisaties zich beter gehoord en betrokken en wordt het maatschappelijk debat zonder belemmeringen en gebaseerd op ter zake doende argumenten gevoerd. En dat alles morgen beter dan vandaag.

Politieke Academie is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuurders zijn onbezoldigd. De Nederlandse politieke markt is te klein voor een gezonde businesscase. Maar de democratie is te belangrijk om niet voortdurend vernieuwend bezig te willen zijn om manieren te vinden die politiek en openbaar bestuur relevant maken in het dagelijks leven van de burger.

Politieke Academie doet dat via big-data gedreven micro-targeting. Klanten zijn politieke partijen, individuele politici of bestuurders, overheden, NGO’s en goede doelen. Stichting Politieke Academie heeft in afgelopen jaren voor vrijwel alle partijen gewerkt en is daarmee politieke neutraal.

NTR TV-programma “What the Hague” testte de analyses van Politieke Academie in de praktijk. De test slaagde 100%.

ONS VERHAAL

Stichting Politieke Academie werd opgericht in 2001. Bijna tien jaar lang werden politici geholpen in de ontwikkeling van hun politieke carrière.

In 2010 verloor Leefbaar Rotterdam met 0,34% de gemeenteraadsverkiezingen van de PvdA. Leefbaar verdween in de oppositie. Leefbaar Rotterdam besloot permanent campagne te gaan voeren en vroeg Joost Smits hiervoor de analyses te maken. Hij ontwierp nieuwe analyse-modellen en software. Het werd de basis van Politieke Academie nieuwe stijl.

NRC publiceerde in oktober 2012 de kaarten “wat stemde uw buren” op basis van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van zowel 2010 als van 2012. Voor het eerst werd de uitslag niet per gemeente maar van de bijna 10.000 stembureaus gepresenteerd. Joost Smits verzorgde de data.

In 2013 maakte stichting Politieke Academie een doorstart. Van politiek trainingsbureau werd stichting Politieke Academie een innovatief politieke consultancy organisatie waar strategische data-analyses het hart vormden. Joost Smits trad toe, Frank van Dalen werd voorzitter.

In oktober 2013 voorspelde het Rotterdamse Vers Beton op basis van de data-analyses van stichting Politieke Academie dat Leefbaar Rotterdam in Rotterdam de verkiezingen vijf maanden later zou winnen.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 maakten verschillende politieke partijen in gemeenten voor het eerst op grote schaal gebruik van de interactieve kaarten, waaronder de postcode-kaarten met verborgen potentieel. De nieuwe manier van campagne voeren werd door de media waaronder Nieuwsuur opgepikt.

In het najaar van 2014 verschenen twee boeken, “Permanente Campagne” en “Meer mensen naar de Stembus” van Joost Smits, Aart Paardekooper en Frank van Dalen waarin veel van de innovaties waaronder de strategische data-analyses uitgebreid in zijn beschreven.

Tijdens de herindelingsverkiezingen in het najaar van 2014 gebruikten verschillende partijen de strategische data-analyses en interactieve kaarten als basis voor de verkiezingscampagnes. VVD Alkmaar groeide van 4 naar 5 zetels tegen de landelijke trend in. Leefbaar Rotterdam werd inderdaad de grootste partij.

NU.nl publiceerde op basis van de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 kaarten op CBS-buurtniveau hoe de politieke kleur voor regionale verkiezingen over het land is verdeeld. Politieke Academie verzorgde de analyses.

In aanloop op de verkiezingen voor Provinciale Staten werd de online canvastraining getest om naast analyses ook de mensen die de campagnes moeten voeren in hun vaardigheden te ondersteunen.

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten werden de analyses en interactieve kaarten op nog grotere schaal ingezet. Ook in Alkmaar. De VVD aldaar werd de grootste partij. Verschillende Waterschappen gebruikten de analyses en kaarten om opkomstbevordering vorm te geven. In Aa en Maas lag de opkomst voor het waterschap hoger van voor de provincie.

NRC publiceerde wederom “Wat stemden uw buren?” voor de provinciale statenverkiezingen 2015 op basis van de data aangeleverd door stichting Politieke Academie.

In het voorjaar van 2015 wordt besloten een apart bedrijf op te richten: E-canvasser BV. In dit bedrijf worden alle technologische innovaties en productontwikkelingen ondergebracht. Robert Kuunders komt het team versterken. E-canvasser BV wordt leverancier van tools en analyses voor politieke consultants, politieke partijen, publieke besturen, NGO’s en goede doelen organisaties. Stichting Politieke Academie specialiseert zich in politieke consultancy met inzet van de hulpmiddelen zoals ontwikkeld bij E-canvasser.

Voor het Oekraïne referendum in 2016 kreeg Politieke Academie opdracht om de campagne voor GeenPeil te organiseren. Ruim 3.000 vrijwilligers werden ondersteund met de campagne-app van Stichting Politieke Academie. Zelf-organiserende teams kregen exact die postcodes voorgeschoteld waar succes te behalen was en waar het profiel van de burger overeenkwam met het profiel van de campagne-vrijwilligers. Het werd een groot succes.

Tijdens de verkiezingen in de jaren die volgden zetten steeds meer partijen apps en data-analyses in. Veelal door henzelf ontwikkeld, maar altijd op basis van social profiling. Daar waar afdelingen en partijen de data-analyses van stichting Politieke Academie inzette, werden betere resultaten geboekt.

In 2021 gaf de stichting Politieke Academie een nieuw campagnehandboek uit: ‘Verkiezingen winnen’, waarin de allerlaatste politieke innovaties om een succesvolle verkiezingscampagne te voeren uitgebreid in zijn beschreven als opvolger van het boek “Permanente Campagne”.

NRC Uitslagenkaart
NRC Uitslagenkaart
Boek Permanente Campagne
Boek Permanente Campagne
Voorbeeldscherm E-canvasser
Voorbeeldscherm E-canvasser
Infographic innovatieve aanpak
Infographic innovatieve aanpak
Micro-targeting van ruim 3.000 campagne vrijwilligers
Micro-targeting van ruim 3.000 campagne vrijwilligers
De kleine letters
Teamleden
Voorzitter van de stichting en gespecialiseerd in visie-ontwikkeling en campagne strategieën.
team image
Aart Paardekooper
Gespecialiseerd als beleidsonderzoeker voor gemeenten en andere overheidslichamen met als focus flitspeilingen en burgerparticipatie.
team image
Joost Smits
Senior onderzoeker en analist. Gespecialiseerd in data-analyses en technische campagne ontwikkeling.
team image
TNS Nipo - Kantar Public
Strategisch partner is de tak van TNS NIPO die zich richt op de overheidsmarkt onder de internationale merknaam Kantar Public. Kantar is één van de grootste onderzoeksbureau in Nederland.
team image
Robert Kuunders
Verantwoordelijk voor technische ontwikkeling, data-represensatie en strategie-ontwikkeling.
team image
Ontwikkelingsteam
Voor de technologische ontwikkelingen binnen E-canvasser BV t.b.v. Politieke Academie is een heel team van experts actief.
Klanten

Klanten van Politieke Academie zijn vooral politieke partijen en overheden. Van lokaal, regionaal tot nationaal. Van alle politieke richtingen. Maar ook overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, burger-initiatieven en media-bedrijven.

Uiteenlopende politieke partijen en politici op lokaal, regionaal of landelijk niveau hebben data-analyses ingezet om verkiezingen te winnen op permanente campagne vorm te geven.
Gemeenten, provincies en waterschappen zetten in op opkomst bevordering en beleidsontwikkeling. Onderwijsinstellingen gebruiken data voor onderzoek of gast-colleges. Burger-initiatieven zetten micro-targeting in om succesvol te zijn.
Naast bijdragen in reguliere nieuwsuitingen als onderdeel van de maatschappelijk rol, levert Politieke Academie ook analyses en data voor onderzoeksjournalistiek en interactieve informatievoorziening aan burger.