Organisatie

Contact

Valkenburgerstraat 223 A
1011 MJ Amsterdam
tel. 085-8770807
mail@politiekeacademie.nl

Profiel

Politieke Academie zet in op het versterken van de parlementaire democratie. Ze doet dat door een bijdrage te leveren aan het dichten van de kloof tussen kiezer en gekozene.

Een veerkrachtige parlementaire democratie is een democratie waar politici en bestuurders op professionele wijze hun vak uitoefenen. Daarbij voelen burgers en maatschappelijke organisaties zich beter gehoord en betrokken en wordt het maatschappelijk debat zonder belemmeringen en gebaseerd op ter zake doende argumenten gevoerd. En dat alles morgen beter dan vandaag.

Politieke Academie is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuurders zijn onbezoldigd. De Nederlandse politieke markt is te klein voor een gezonde businesscase. Maar de democratie is te belangrijk om niet voortdurend vernieuwend bezig te willen zijn om manieren te vinden die politiek en openbaar bestuur relevant maken in het dagelijks leven van de burger.

Politieke Academie doet dat via big-data gedreven micro-targeting. Klanten zijn politieke partijen, individuele politici of bestuurders, overheden, NGO’s en goede doelen. Stichting Politieke Academie heeft in afgelopen jaren voor vrijwel alle partijen gewerkt en is daarmee politieke neutraal.

NTR TV-programma “What the Hague” testte de analyses van Politieke Academie in de praktijk. De test slaagde 100%.

Ons verhaal

Stichting Politieke Academie

Oprichting in 2001

Stichting Politieke Academie werd opgericht in 2001. Haar missie was het ondersteunen van politici bij de ontwikkeling van hun politieke carrière.

De Basis voor Politieke Academie Nieuwe Stijl

In 2010 verloor Leefbaar Rotterdam met 0,34% de gemeenteraadsverkiezingen van de PvdA, en verdween in de oppositie. Hierop besloot Leefbaar Rotterdam permanent campagne te gaan voeren en vroeg Joost Smits om analyses te maken. Deze analyses vormden de basis van Politieke Academie nieuwe stijl.

Data-analyses voor NRC en Vers Beton

In oktober 2012 publiceerde NRC de kaarten “wat stemde uw buren” op basis van de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en 2012. Joost Smits verzorgde de data-analyses. In oktober 2013 voorspelde Politieke Academie op basis van data-analyses dat Leefbaar Rotterdam de verkiezingen in Rotterdam zou winnen. Deze voorspelling kwam uit.

Van Trainingsbureau naar Consultancy Organisatie

In 2013 maakte Stichting Politieke Academie een doorstart en transformeerde van een politiek trainingsbureau naar een innovatieve politieke consultancy organisatie, met strategische data-analyses als kern. Joost Smits trad toe en Frank van Dalen werd voorzitter.

Innovatieve Campagnes met Interactieve Kaarten

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 maakten verschillende politieke partijen voor het eerst op grote schaal gebruik van interactieve kaarten, waaronder de postcode-kaarten met verborgen potentieel. Deze nieuwe manier van campagne voeren kreeg veel media-aandacht, waaronder van Nieuwsuur. In het najaar van 2014 verschenen twee boeken, “Permanente Campagne” en “Meer mensen naar de Stembus”, waarin veel van de innovaties, waaronder de strategische data-analyses, werden beschreven.

Inzet bij Provinciale Statenverkiezingen

Tijdens de herindelingsverkiezingen in het najaar van 2014 gebruikten verschillende partijen de strategische data-analyses en interactieve kaarten als basis voor hun verkiezingscampagnes. Dit leidde tot succes voor VVD Alkmaar en Leefbaar Rotterdam. Bij de Provinciale Statenverkiezingen werden de analyses en kaarten op nog grotere schaal ingezet, ook in Alkmaar. De VVD werd daar de grootste partij. Verschillende Waterschappen gebruikten de analyses en kaarten voor opkomstbevordering.

E-canvasser BV en GeenPeil Campagne

In het voorjaar van 2015 werd besloten een apart bedrijf op te richten: E-canvasser BV, waarin alle technologische innovaties en productontwikkelingen werden ondergebracht. E-canvasser BV werd leverancier van tools en analyses voor politieke consultants, politieke partijen, publieke besturen, NGO’s en goede doelen organisaties. Stichting Politieke Academie specialiseerde zich in politieke consultancy met inzet van de hulpmiddelen zoals ontwikkeld bij E-canvasser. Voor het Oekraïne referendum in 2016 organiseerde Politieke Academie de campagne voor GeenPeil, met hulp van ruim 3.000 vrijwilligers en de campagne-app van de stichting. De campagne werd een groot succes.

Steeds Meer Partijen Gebruiken Data-analyses

Tijdens de verkiezingen in de jaren die volgden, begonnen steeds meer politieke partijen apps en data-analyses in te zetten, veelal op basis van social profiling. Waar partijen de data-analyses van Stichting Politieke Academie gebruikten, werden vaak betere resultaten geboekt.

Uitgave van het Campagnehandboek

In 2021 gaf Stichting Politieke Academie het nieuwe campagnehandboek “Verkiezingen Winnen” uit, dat de allerlaatste politieke innovaties om een succesvolle verkiezingscampagne te voeren uitgebreid beschreef als opvolger van het boek “Permanente Campagne”.

Klanten

Klanten van Politieke Academie zijn vooral politieke partijen en overheden. Van lokaal, regionaal tot nationaal. Van alle politieke richtingen. Maar ook overheden, onderwijs- en onderzoeks-instellingen, burger-initiatieven en media-bedrijven.

Klanten van Politieke Academie

Uiteenlopende politieke partijen en politici op lokaal, regionaal of landelijk niveau hebben data-analyses ingezet om verkiezingen te winnen op permanente campagne vorm te geven.
Gemeenten, provincies en waterschappen zetten in op opkomst bevordering en beleidsontwikkeling. Onderwijsinstellingen gebruiken data voor onderzoek of gast-colleges. Burger-initiatieven zetten micro-targeting in om succesvol te zijn.
Naast bijdragen in reguliere nieuwsuitingen als onderdeel van de maatschappelijk rol, levert Politieke Academie ook analyses en data voor onderzoeksjournalistiek en interactieve informatievoorziening aan burger.

Teamleden

Klanten van Politieke Academie zijn vooral politieke partijen en overheden. Van lokaal, regionaal tot nationaal. Van alle politieke richtingen. Maar ook overheden, onderwijs- en onderzoeks-instellingen, burger-initiatieven en media-bedrijven.

Verschillende mensen zetten zich hard in voor ons