Waterschappen

Introductie

Voor partijen en waterschappen die het contact met de burger willen versterken.

De verkiezingen voor de Waterschappen zijn geweest. De uitslag is bekend. Het risico dat het werk van de waterschapsbesturen en politici weer naar de achtergrond verdwijnt is groot. Om de komende vier jaar het dagelijkse politieke en bestuurlijke handwerk te ondersteunen, biedt stichting Politieke Academie een analyse-set van de afgelopen verkiezingen aan. In plaats van analyses vlak voor de verkiezingen in te zetten, adviseert Politieke Academie dat juist direct na de verkiezingen te doen. Immers de analyses hebben een houdbaarheid gedurende de hele bestuursperiode.

Data-analyses

Voorspellende waarde van big-data analyses

Vaak wordt gebruik gemaakt van peilingen of sociale profielen om het politieke landschap te duiden. Stichting Politieke Academie maakt politieke analyses gedreven door big-data en artifical intelligence. Dit werkt in de praktijk beter. In October 2013 waagde Politieke Academie zich voor het eerst aan een lange termijn voorspelling. Hoewel de PvdA in Rotterdam de grootste was, voorspelde Politieke Academie deze keer dat Leefbaar Rotterdam de verkiezingen zou winnen. Vijf maanden later gebeurde precies dat. In de jaren die volgden heeft de stichting zich aan meer lange termijn voorspellingen gewaagd, soms tot wel twee jaar van tevoren terwijl de indicatoren uit peilingen nog afwezig waren.

Leefbaar versus PVV
PvdA desintegreert
Forum factor van betekenis
Leefbaar versus PVV
Leefbaar versus PVV
PvdA desintegreert
Forum factor van betekenis

In september 2015 voorspelde Politieke Academie in het online tijdschrift Vers Beton dat Leefbaar Rotterdam ondanks de verwachtte tweestrijd met PVV in maart 2018 gewoon de grootste partij zou worden met 10 tot 12 zetels. Leefbaar Rotterdam werd de grootste met 11 zetels en PVV had tot verrassing van velen het nakijken.

Reeds in 2015 wees Politieke Academie in NRC erop dat de PvdA aan het desintegreren was. De PvdA vond dit niet geloofwaardig. Ze stond in de peilingen immers nog op meer dan 30 zetels. Twee jaar later haalde de PvdA 9 zetels in het parlement.

In 2017 schreef Politieke Academie in NRC dat ondanks twee magere zetels in de Tweede Kamer Forum van Democratie een factor van betekenis en een bedreiging voor de VVD zou worden. Twee jaar later haalde Forum voor Democratie een monsterzege en wordt groter van de VVD in de Eerste Kamer.

Naast een hoge voorspellende waarde, zijn met de inzet van politieke big-data gedreven analyses verkiezingen gewonnen en op Facebook campagnes gevoerd die goedkoper en effectiever waren dan via look-a-likes en social profiling van Facebook zelf.

Analyse set voor waterschappen

Speciaal voor fracties en besturen in Waterschappen

Voor fracties en besturen binnen de Waterschappen zijn op maat gemaakte datasets en analyses beschikbaar. Deze helpen bij het dagelijkse politieke en bestuurlijke handwerk. Ze zouden bij geen enkele fractie of communicatie-afdeling in de gereedschapskist mogen ontbreken.

Stembureau- en stemgebiedenkaart

Politieke Academie heeft de uitslagen van afgelopen Waterschapsverkiezingen in interactieve kaarten gekoppeld aan de stembureaus en de stembureaugebieden getekend. Deze kaarten helpen partijen overzicht te krijgen hoe partijen binnen het Waterschap gescoord hebben. Via filters kan worden geselecteerd op bijvoorbeeld stemmenpercentages of aantal inwoners binnen een stembureaugebied.

Trendkaart met regressiegrafiek

Politieke Academie combineert de uitslagen van 2015 en 2019 zodat trends in verlies en winst op stembureau inzichtelijk worden gemaakt. De regressiegrafiek helpt om te bepalen in welke gebieden binnen het waterschapgebied er excessieve winst of verlies is behaald en in welke mate de achterban is gemuteerd.

500×500 meter waterschap rasterkaart

Met behulp van big-data is voor iedere partij een 500×500 meter rasterkaart beschikbaar waarbij voor ieder blok de kans uitgerekend dat er sprake is van achterban. Via filters kan er worden geselecteerd op kleur, aantal huizen binnen een blok, gemeente en score-niveaus.

4-cijferige postcode kaart voor social media

Van iedere viercijferige postcode binnen het Waterschap is per partij berekend of er sprake is van achterban, verborgen potentieel of geen achterban. Deze postcodes vormen de basis van social media campagnes. Met filters zijn selecties te maken op gemeente, scoreniveau, kleur en aantal huishouden. De selecties zijn te exporteren.

3-dimensionaal politiek landschap

Van het waterschap wordt ook een netgraaf beschikbaar gesteld die weergeeft hoe het politieke landschap is vormgegeven. Daarin is te zien in welke mate partijen kiezers uit dezelfde gebieden halen. Dit vervang de klassieke link-rechts indeling die normaal gebruikt wordt en geeft een veel beter inzicht in de verhoudingen tussen politieke partijen in het waterschap.

Praktische toepassingen

De data-analyses hebben zeer praktische toepassingen voor fracties in het waterschap, griffie en bestuur.

Met de interactieve kaarten en grafieken zijn tal van toepassingen mogelijk. Zo kan de politieke en bestuurlijke communicatie worden gericht op die gebieden met achterban, verborgen potentieel of afwezigheid van achterban. Door de politieke agenda te koppelen aan de inwoners in het waterschap is snel duidelijk welke partijen in meer of mindere mate kwetsbaar zijn voor steun aan beleid of het betrekken van specifieke meningen of stellingen. Het plannen van werkbezoeken en evenementen kan gerichter plaatsvinden zodat de impact kan worden geoptimaliseerd. Aan de hand van kaarten kunnen inventarisaties worden gemaakt om thema’s die bij burgers leven pro-actief op te pakken en op die manier relevanter te worden in het leven van de betreffende burgers. Social media campagnes kunnen zeer gericht worden ingezet met als bewezen resultaat lagere kosten en grotere impact.

Kosten

Investeren nu, bespaart geld

Vaak worden analyses in aanloop voor de verkiezingen aangeschaft. Dat is zonde. Immers de analyses hebben een houdbaarheid tot aan de volgende verkiezingen. Een investering nu behoud zijn waarde vier jaar. Ook helpt het om gedurende de hele bestuursperiode aan de hand van de interactieve kaarten en analyses relevanter te worden in het leven van de burger. Normaal kost een waterschap-brede analyse per partij € 2.250,= excl. BTW.

Pakket:

 • Uitslagen tabel en grafiek
 • Stembureaukaarten – 2015 en 2019
 • 500×500 meter rasterkaart 2015 en 2019
 • Regressiegrafiek en regressie kaart verlies/winst per stembureau 2015/2019
 • 4-cijferige postcodekaart voor social media 2019
 • Netgraaf voor het politieke landschap 2015 en 2019
 • Mogelijkheid om selecties en exports te maken
 • Mogelijkheid eigen data-lagen toe te voegen

Alle kaarten en grafieken zijn benaderbaar via een interactief webportaal.

Aanvragen

Via dit formulier kunt u meer informatie aanvragen of bestelling plaatsen.

Aanvragen bestellingen Waterschappen.

  Wij willen meer informatieWij willen voor onze partij bestellenWij willen voor het hele Waterschap bestellen

  “Permanente Campagne” is het enige Nederlandstalige politieke handboek over campagne voeren. Voor verkiezingen maar vooral ook gedurende de bestuursperiode.

  Het boek is beschikbaar voor € 19,95 per stuk in plaats van € 29,95. Exclusief verzendkosten. Onderwerpen: online politieke communicatie, strategische data-analyses, kiezersonderzoek, video en gamification, micro-targeting, et cetera. Ook in bulkvolume voor alle fracties of fractieleden te bestellen.

  Boek Permanente Campagne
  Boek Permanente Campagne