Tag: 2017

  • Lange weg omhoog voor de PvdA

    Wie denkt dat de PvdA met een paar quick fixes het enorme verlies van afgelopen verkiezingen zal weten te repareren komt bedrogen uit. Dit heeft niet eens zozeer te maken met de omvang als wel met het karakter van het verlies. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is het wat dat aangaat alle hens aan…

  • Is het CDA zich aan het voorbereiden om weer de grootste partij te worden?

    De monsterzeges van het CDA, en vanzelfsprekendheid van het zijn van een regeringspartij, liggen al weer geruime tijd achter ons. Wie naar het verloop in de uitslagen van het CDA kijkt, ziet een dalende trend die vrijwel onomkeerbaar lijkt. Van 50 zetels in de jaren zeventig tot ruim 30 zetels minder in dit decennium. Toch is…

  • 50Plus gaat van cliëntelisme naar populisme

    De verwachtingen waren hooggespannen. 50Plus zou groeien en mogelijk wel tien tot twaalf zetels halen. Zo zag het er ook even uit in de opiniepeilingen. Maar het liep anders. De kiezer gunde 50PLUS slechts vier zetels. Deels wordt het magere resultaat toegeschreven aan een aantal momenten van onoplettendheid van Henk Krol. En ja, leiders van…