BBB zet gespecialiseerde ChatGTP in

Stichting Politieke Academie heeft als service OIDA. Dit is een intern AI-taalmodel zodat politieke partijen passend bij de eigen inhoud en stijl teksten met ChatGTP kunnen maken. De BoerBurgerBeweging (BBB) zet net als Politieke Academie kunstmatige intelligentie in bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma.

Hoe BBB ChatGPT gebruikt

BBB maakt gebruik van een lokale, aangepaste versie van ChatGPT. Henk Vermeer, medeoprichter en campagneleider, benadrukt dat ze het niet gebruiken om teksten te schrijven. Ze gebruiken het als zoektool voor eerdere verkiezingsprogramma’s, debattranscripties en andere documenten.

BBB’s Speciale ChatGPT

Bart Luttels, maker van de BBB-variant van ChatGPT, heeft ‘trucjes’ toegepast. Deze voorkomen dat de AI valse informatie maakt. Luttels wilde alleen feitelijke antwoorden en vermeldt altijd bronnen bij de gegeven antwoorden.

Programmacommissieleden kunnen via een interne website vragen stellen aan ‘ChatGPT’. Er is zelfs een handleiding voor.

Proces en Veiligheid

Luttels beschrijft twee stappen in het proces:

  1. Alle data wordt opnieuw gestructureerd door ChatGPT.
  2. ChatGPT koppelt antwoorden aan de database via opensourceprogramma LangChain.

BBB gebruikt LangChain om een eigen lokale ChatGPT-instance te hosten en de vragentool te versnellen met een externe vectordatabase.

BBB maakt gebruik van OpenAI’s rekenkracht, maar deelt de data niet. Ze maken zich geen zorgen over eventuele lekken.

Gebruik van ChatGPT door Andere Partijen

Naast BBB gebruikt ook Volt ChatGPT. Volt combineert stukken informatie tot één tekst. Andere partijen zoals FvD, JA21, de Partij voor de Dieren, D66 en de SP gebruiken geen AI in dit proces. Sommige partijen hebben niet gereageerd.

OIDA van Politieke Academie als ChatGTP

Stichting Politieke Academie heeft OIDA ontwikkeld, waarmee ook andere politieke partijen in staat worden gesteld om ChatGTP in te zetten op de interne kennisdatabase. In essentie werkt dit hetzelfde als de omgeving die BBB gebruikt. In het OIDA portaal kan gekozen worden om contextrijke zoekopdrachten te beantwoorden, blogs, artikelen of analyses te laten schrijven, een kritische ondertoon te gebruiken en frasen die nodig zijn voor goede zoekopdrachten te krijgen.

OIDA heeft twee fundamentele problemen van ChatGTP opgelost. Er wordt alleen gewerkt met materiaal van de politieke partij zelf en wat beschikbaar wordt gesteld aan OIDA wordt niet beschikbaar gesteld aan het taalmodel van ChatGTP.

Conclusie

BBB’s inzet van kunstmatige intelligentie is op dit moment nog uniek onder Nederlandse politieke partijen. Ze gebruiken een aangepaste versie van ChatGPT voor het verzamelen en verwerken van informatie. Hoewel het verkiezingsprogramma nog in een vroeg stadium is, zijn er nog geen fouten geconstateerd als resultaat van het gebruik van ChatGPT. Dit in tegenstelling als partijen teksten ‘gewoon’ aan ChatGTP geven. Niet alleen weet ChatGTP niet wat het leest, ook wordt het eigen materiaal direct toegevoegd aan het taalmodel van ChatGTP en worden bij tekstsuggesties veel – en vooral – gebruik gemaakt van algemene kennis die opgenomen is in het taalmodel in plaats van de partij specifieke informatie. Neem gerust contact op met Politieke Academie om de mogelijkheden van OIDA te bespreken.